FAQ Câu hỏi thường gặp về Cloud Server

Phạm vi hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ Thuê máy chủ, Đặt máy chủ, VPS

Quy định chung
Hỗ trợ kỹ thuật đối với dịch vụ Thuê máy chủ (Dedicated Server):
Hỗ trợ kỹ thuật đối với dịch vụ Đặt máy chủ (Colocation):
Hỗ trợ kỹ thuật đối với dịch vụ Máy chủ ảo (VPS)
[Cloud Server] Chúng tôi đang dùng công nghệ ảo hóa nào?

Chúng tôi hiện đang cung cấp cho khách hàng VPS với công nghệ ảo hóa phần cứng (Hardware Virtualization), có nghĩa là mọi hoạt động của máy chủ ảo đều do phần cứng đảm nhiệm để đạt tính tương thích cao nhất. Về mặt kỹ thuật, từ bên trong máy ảo bạn có thể kiểm tra để biết phần cứng thật sự đang dùng CPU hay Chipset nào. Máy ảo và Máy chỉnh hoạt động gần như độc lập hoàn toàn, bạn có thể yêu cầu cài đặt hệ điều hành Windows 2003, Linux, Unbuntu, CentOS hay bất kỳ phiên bản nào đã được chúng tôi kiểm nghiệm thực tế.

[Cloud Server] Phần cứng máy chủ cấu hình như thế nào?

Chúng tôi hiện đang triển khai VPS trên máy chủ Supermicro, Dell, cấu hình chuẩn:
Bạn không cần lo lắng về việc được sử dụng máy chủ nào, mọi nhà cung cấp dịch vụ VPS đề có máy chủ chính với nhiều cấu hình khác nhau được đầu tư theo thời gian. Quan trọng là với công nghệ ảo hóa phần cứng, máy ảo của bạn được cam kết đúng cấu hình bao gồm: Dung lượng HDD, Số lõi CPU (Core) và tốc độ tối đa cho phép (MHz).

[Cloud Server] Máy chủ ảo hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Chúng tôi đã kiểm tra VPS hoạt động ổn định với:
[Cloud Server] Tôi có quyền truy cập vào tài khoản root hoặc Administrator không?

Chắc chắn!. Công nghệ ảo hóa phần cứng không can thiệp vào hệ điều hành của VPS, vì vậy bạn có toàn quyền sử dụng kể cả dùng Console để định dạng (FORMAT) lại HDD của VPS

[Cloud Server] Tôi có truy cập từ xa nếu VPS bị mất kết nối mạng không?

Chắc chắn là được. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cấp cho bạn thông tin quản trị và liên kết (link) vào Website quản trị của máy chính. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy VPS của bạn ở mức BIOS, tức là ngay cả khi nó chưa khởi động vào hệ điều hành. Tính năng này bạn không thể có với các công nghệ ảo hóa mềm ở nơi khác.

[Managed Web Server] Phạm vi hỗ trợ trên Máy chủ Web Quản trị toàn diện

Các thao tác hỗ trợ thông thường:
Cài đặt, cấu hình các phần mềm dịch vụ trên máy chủ, bao gồm những phần mềm, bộ phận liên quan đến:
Đối với các phần mềm khác trên máy chủ, chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra kết quả về tính tương thích, ổn định nếu có thể. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu cài thêm phần mềm hoặc extension không thể xác định tính tương thích, Mắt Bão vẫn hỗ trợ nhưng không thể đảm bảo ổn định cho máy chủ.